Amina Ryffranck

Amina werkt als klinisch psycholoog en seksuoloog met volwassenen en jongeren. Zij is hiervoor aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie en de Psychologencommissie (erkenningsnummer 952127025) Eind september start zij met haar tweede jaar van de vierjarige opleiding tot relatie-, gezins-, en systeempsychotherapeut. Amina haar specialisatie ligt met andere woorden voornamelijk in het werken met koppels en gezinnen, maar ook werkt zij geregeld met individuele cliënten rond zowel psychische als seksuele klachten. Bovendien heeft Amina ook de educatieve master in de gedragswetenschappen, ook wel gekend als de lerarenopleiding, tot een goed einde gebracht. Deze opleiding heeft ervoor gezorgd dat ze in staat is om duidelijk en toegankelijk uitleg te verschaffen.