BEMIDDELAAR

AANBOD EN TARIEVEN

BEMIDDELING

Communicatie tussen ouders rond

  • Positie en rol als ouders
  • Parallel solo ouderschap 
  • Afwezigheid of moeilijk contact met één van beide ouders
  • Weigering van kinderen om naar een ouder te gaan
  • Probleem met kinderen in nieuw samengesteld gezin
  • Probleem kinderen – nieuwe partner

Tarief

60€ p.p.

Info via: info@degeluksboom.be