BEMIDDELAAR

AANBOD EN TARIEVEN BEMIDDELING Communicatie tussen ouders rond Positie en rol als ouders Parallel solo ouderschap  Afwezigheid of moeilijk contact met één van beide ouders Weigering van kinderen om naar een ouder te gaan Probleem met kinderen in nieuw samengesteld gezin Probleem kinderen – nieuwe partner … Tarief 60€ p.p.

Katleen Lefever

Ik ben familiaal bemiddelaar en oplossingsgericht systemisch coach. Na mijn rechtenstudies te hebben beëindigd in 1999, ben ik datzelfde jaar als advocaat begonnen aan de Brugse Balie. Ik was altijd geïnteresseerd in psychologie en werken met mensen zodat mijn specialisaties Familie – en Jeugdrecht waren. Na jaren midden in de echtscheidings- en andere familiezaken te […]

Steffie Delamilieure

Mijn naam is Steffie Delamillieure. Na mijn studies orthopedagogie begeleidde ik met heel veel warmte en zorg kinderen met een autismespectrumstoornis. Het individueel begeleiden van kinderen die een blokkade bij zichzelf of in hun omgeving ervaren en het ondersteunen van de ouders was mijn grootste troef binnen de voorziening. Daarom ben ik me hier verder […]

Jessica De Wilde

Ik ben Jessica De Wilde en in 2011 studeerde ik af als orthopedagoge. Ik geloof dat ieder kind sterktes heeft en binnen mijn begeleiding vertrek ik van daaruit. Ieder kind kan groeien als ze weten waar ze goed in zijn. Met emoties leren omgaan is een echter uitdaging waar vele kinderen en jongeren mee worstelen. […]

Amina Ryffranck

Amina werkt als klinisch psycholoog en seksuoloog met volwassenen en jongeren. Zij is hiervoor aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie en de Psychologencommissie (erkenningsnummer 952127025) Eind september start zij met haar tweede jaar van de vierjarige opleiding tot relatie-, gezins-, en systeempsychotherapeut. Amina haar specialisatie ligt met andere […]

Kinesitherapie

Kinesitherapie voor baby’s, kinderen en jongeren:  Als kinesitherapeut voor kinderen heb ik de nodige kennis en ervaring om jouw kind in ontwikkeling op verschillende vlakken te ondersteunen en begeleiden. Ik ga steeds samen op stap met je kind en zijn omgeving om ervoor te zorgen dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontplooien en groeien. Jouw kind en de hulpvraag staan […]

Eline Allaert

Ik ben Eline Allaert en ik ben afgestudeerd aan de UGent als ‘Master in de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen’. Mijn passie ligt bij het werken met kinderen, en daarom heb ik me gespecialiseerd in pediatrie. De ontwikkeling van baby tot jongvolwassene is een enorm belangrijke periode en ik wil graag een helpende hand bieden om hen […]

Psychologische begeleiding

Binnen de therapie staat het kind of de jongere centraal. Elk kind is uniek, de werkwijze van therapie wordt dan ook afgestemd op de noden van het kind.Op tempo van elk kind wordt een traject op maat uitgestippeld. Diagnostiek De afname van diagnostiek gebeurt steeds in nauwe samenwerking met een kinderpsychiater. Tarieven Men dient steeds 48 […]

Diëtiek

Bij De Geluksboom kunt u terecht voor voedingsadvies op maat. Hierbij wordt zowel ouder als kind betrokken in het traject. Samen kijken we naar haalbare doelen om een gezond voedingspatroon, en een goede relatie met voeding (terug) op te bouwen. Door gericht voedingsadvies aan te bieden op maat van het kind of de jongere trachten […]

Emily Inghelbrecht

Ik ben Emily Inghelbrecht, sinds september 2022 jouw diëtiste in de prachtige praktijk ‘De Geluksboom’. Wanneer ik klein was bracht ik de woensdagmiddag door met mijn oma, waar ik vaak eens mee hielp in de keuken. Daar werd het zaadje geplant omtrent het bezig zijn met voeding.  Tijdens mijn studies Voedings- en dieetkunde volgde ik veel […]