Jessica De Wilde

Ik ben Jessica De Wilde en in 2011 studeerde ik af als orthopedagoge.

Ik geloof dat ieder kind sterktes heeft en binnen mijn begeleiding vertrek ik van daaruit. Ieder kind kan groeien als ze weten waar ze goed in zijn. Met emoties leren omgaan is een echter uitdaging waar vele kinderen en jongeren mee worstelen. Als kinderen moeilijk gedrag stellen, willen ze communiceren. Ik ga met hen op zoek naar de betekenis en de functie van dit gedrag. Samen leren we methodieken om hun emoties te kanaliseren en op een sociaal aanvaardbare manier te uiten. Van daaruit geloof ik zeer sterk in psycho-educatie om de veerkracht van kinderen te versterken. 

Daarnaast bied ik ook intensieve opvoedingsondersteuning bij vragen waar ouders mee worstelen. Het is mijn vaste overtuiging dat ieder gezin mogelijkheden en krachten kent. De dynamiek tussen het kind en de ouder blijft mij boeien. Je kan een kind niet los zien van zijn context en ik ga daarmee aan de slag.