Katleen Lefever

Ik ben familiaal bemiddelaar en oplossingsgericht systemisch coach.


Na mijn rechtenstudies te hebben beëindigd in 1999, ben ik datzelfde jaar als advocaat begonnen aan de Brugse Balie. Ik was altijd geïnteresseerd in psychologie en werken met mensen zodat mijn specialisaties Familie – en Jeugdrecht waren. Na jaren midden in de echtscheidings- en andere familiezaken te hebben gestaan, concludeerde ik dat niemand daar beter van werd. In tegendeel. Iedereen verloor, ook de kinderen.
Ik besloot mij in te zetten voor verbindende communicatie tussen ouders, in gezinnen en families. Na diverse opleidingen in (familiale) bemiddeling en oplossingsgerichte bemiddeling te volgen besloot ik een carrièreswich te nemen.
Ik startte als bemiddelaar in 2018 en volgde alsnog de 2 basisjaren van de opleiding psychotherapie en de opleiding NLP (neurologisch linguïstisch programmeren) practitioner.

Ik liet mij weglaten van de balie per 31.12.2021 en zet mij ten volle in voor het begeleiden van communicatie tussen ouders vóór, tijdens en na de echtscheiding.
Bemiddeling is ook mogelijk als er reeds een procedure voor de Familierechtbank werd opgestart.
Met bemiddeling wordt een veilig en vertrouwelijk kader geschept, waarbinnen elke ouder zijn/haar bekommernissen, zorgen, onzekerheden, angsten, noden en behoeften bespreekbaar kan stellen.
Ik werk op een oplossingsgerichte manier.
We halen geen oude koeien uit de gracht en hebben het niet over schuld of fout.
We werken aan een oplossing voor de toekomst en hoe ouders samen tot een overeenkomst kunnen komen.
We focussen op wat we als ouder wel doen en niet op wat we allemaal fout hebben gedaan. We worden niet als ouder geboren. We leren met vallen en opstaan en doen ons best.
Misschien niet op de manier waarop anderen dit zouden willen.
Ouders geven het voorbeeld aan hun kinderen. Kinderen spiegelen het gedrag van ouders.
De houding van ouders tegenover elkaar heeft invloed op de gemoedsrust van de kinderen en op hun loyaliteit naar hun ouders.
Met bemiddeling alleen maar winnaars.
De overeenkomsten die ik samen met de partijen opstel, kunnen worden neergelegd worden op de Rechtbank, waarna een akkoordvonnis kan opgesteld worden.
Zo weet iedereen waar zich aan te houden of waar van af te wijken als ze overeenkomen.