Logopedie

PROBLEMATIEK

Logopedie richt zich op verschillende domeinen en doelgroepen. Hieronder staat een korte toelichting van de verschillende problematieken.

Taalstoornissen:

Problemen met het begrijpen of produceren van gesproken/ geschreven taal. Dit kan bij kinderen voorkomen (taalontwikkelingsstoornis) en bij volwassen (afasie t.g.v. een hersentrauma zoals een beroerte).

Spraakstoornissen:

Problemen met de uitspraak van één of meerdere klanken, onduidelijke spraak en/of foutieve tongplaatsing (vb.: tussentands). Deze stoornis kan voorkomen bij kinderen door een foutieve ontwikkeling van de spraak, maar kan ook verworven zijn door een hersentrauma (dysartrie, verbale apraxie).

Stemstoornissen:

Ernstige of langdurige heesheid bij kinderen en volwassen, meestal te wijten aan een verkeerd stemgebruik (stembandknobbels), maar kan ook een anatomische oorzaak hebben (poliepen, stembandverlamming,…).

Leerstoornissen:

Deze problematiek kan zich op alle vlakken van de schoolse prestaties manifesteren. Problemen met lezen, schrijven en/of rekenen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie).

Slikstoornissen:

Deze stoornis is bij volwassenen het gevolg van een neurologisch letsel of algemene verzwakking van de mondmotorische spieren. Bij kinderen kan dit eveneens voor komen t.g.v. afwijkende mondgewoonten (tongduwen tijdens de slikact).

TARIEF

Als geconventioneerd logopediste houd ik mij aan de tarieven die worden bepaald door het RIZIV:

Bilan:

Dit is het onderzoek dat moet worden afgenomen vooraleer de logopedie kan starten. Het tarief is afhankelijk van de problematiek en de duur van het onderzoek. Indien er een goedkeuring is van de mutualiteit, wordt dit, net als de therapie, grotendeels terugbetaald.

Logopedische therapie:

Een sessie logopedie van 30 minuten bedraagt

€ 29,28 waarvan u € 23,78 terugvordert van uw mutualiteit indien er een goedkeuring is voor de terugbetaling van de logopedie.

Deze laatste wordt toegekend aan de hand van het afgenomen onderzoek.

Indien u geen recht heeft op terugbetaling via de verplichte ziekteverzekering, bieden sommige mutualiteiten ook terugbetaling aan voor logopedie via een aanvullende verzekering. Informatie hieromtrent vindt u bij uw mutualiteit.