Geluksboom psychologische begeleiding kinderen en jongeren oostkamp

Psychologische begeleiding

Binnen de therapie staat het kind of de jongere centraal. 
Elk kind is uniek, de werkwijze van therapie wordt dan ook afgestemd op de noden van het kind.
Op tempo van elk kind wordt een traject op maat uitgestippeld.

EMOTIONELE EN GEDRAGS-MOEILIJKHEDEN

 • Faalangst
 • Laag zelfbeeld
 • Depressieve gevoelens
 • Omgaan met boosheid, angst, verdriet,…
 • Zelfvertrouwen

PSYCHO-EDUCATIE – ONTWIKKELINGS-STOORNISSEN

 • ASS (autisme spectrum stoornissen)
 • AD(H)D
 • Leerproblematiek
 • Ziekte van ouder
 • Overlijden
 • Depressie

OUDERBEGELEIDING & OPVOEDINGS-ONDERSTEUNING

Samen met onze kinderen en ons gezin maken we zeer veel mooie momenten mee.
Maar doorheen ons traject als ouder krijgen we ook met heel wat uitdagingen en vragen te kampen.
Daarom zijn ook ouders of andere belangrijke personen die twijfels of vragen hebben rond het welzijn
of de opvoeding van hun kind van harte welkom bij “De Geluksboom”.

SOCIALE MOEILIJKHEDEN

 • Omgaan met pestgedrag
 • Assertiviteit
 • Identiteit

SPEL- EN BEELDTHERAPIE

Op een creatieve manier leren omgaan met:

 • Emoties
 • Sociale vaardigheden
 • Scheiding
 • Rouw

Aan de hand van spel moeilijkheden verwerken en met nieuwe vaardigheden aan de slag gaan.

ROUW- EN VERLIES

Omgaan met:

 • Verlies van een dierbaar persoon/dier
 • Ingrijpende gebeurtenis vb. scheiding, verhuis
 • Verlies van gezondheid

ANDERE

 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Stoelgangproblematiek
 • Broekplassen

Diagnostiek

De afname van diagnostiek gebeurt steeds in nauwe samenwerking met een kinderpsychiater.

BELEVINGSONDERZOEK (90’)

 • Afname + verslag €150
 • Kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar

INTELLIGENTIE ONDERZOEK (90’)

 • Afname + verslag €180
 • WPPSI – IV of WISC – V
 • Kinderen en jongeren tussen 4 jaar en 17 jaar

AANDACHT- EN CONCENTRATIE ONDERZOEK (90’)

 • Afname + verslag €150
 • Tea-Ch en Bourdon VosKinderen en jongeren tussen 7 en 16 jaar.

ONDERZOEK ASS (Autisme Spectrum Stoornis) (60’)

 • Afname + verslag €150
 • ADOS-2

Voor uitgebreid onderzoek worden twee momenten van 60min voorzien. Hier wordt een extra kost aangerekend van € 65. Tijdens dit extra moment kunnen extra onderzoeken naar sociale inzichten, emotiebeleving alsook extra vragenlijsten worden afgenomen.

ONTWIKKELINGSANAMNESE (90’-120’)

 • Afname + verslag €150

Gedurende dit oudergesprek wordt de gehele ontwikkeling vanaf de bevruchting tot de huidige leeftijd in kaart gebracht.
We bekijken alle facetten (motoriek, cognitief, sociaal, emotioneel) van de ontwikkeling als ook alle gebeurtenissen in de context van het kind en de ouders.

SCHOOLOBSERVATIE (90’)

 • Afname + verslag € 120 (+km vergoeding, €0,35/km gerekend vanaf de praktijk)

We komen op school observeren tijdens een gestructureerd (lessituatie), semi-gestructureerd (vrije lessituatie) en ongestructureerd moment.
Hier kan in samenspraak met de school en de ouders ook extra tijd bijkomen nl. 30min (€150).

Tarieven

Individueel gesprek

€60 / +-50 min.

Intake gesprek

€90 / +-90 min.

Ouder gesprek

€90 / +-90 min.

School overleg

€90 / +-90min.

( + km-vergoeding )

Men dient steeds 24 uur op voorhand te verwittigen indien een afspraak niet door kan gaan.

Als men niet tijdig de afspraak annuleert, zal een volledige sessie in rekening worden gebracht.