Sjouke Debuysere

Mijn naam is Sjouke Debuysere. Ik ben psychologisch consulente (afgestudeerd in 2016), erkend integratief spel – en beeldpsychotherapeut en trotse mama. 


Al van jongsaf ben ik bezig met het welbevinden van anderen. Ik groeide op bij kinderen en kwam dagelijks in contact met verschillende opvoedingsvaardigheden. De dynamiek tussen kinderen onderling maar ook tussen het kind en de ouder is een dynamiek die mij steeds blijft boeien. Ik voel me aangetrokken tot die kinderen die net iets anders zijn dan de andere, het unieke kind. Dit is dan ook de rode draad doorheen mijn werkervaring. Ik richtte mij vooral op diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en dit zowel binnen de ambulante hulpverlening (CAR-sector) als binnen het onderwijs (Buitengewoon onderwijs voor kinderen met leermoeilijkheden en autisme). Beide werkervaringen combineerde ik steeds met een zelfstandige praktijk. 

Gedrag en emotionele moeilijkheden bij kinderen te wijten aan: scheiding, rouw, trauma of (een vermoeden van) een gedrags – en/of ontwikkelingsstoornis wegen zowel door binnen het gezin als voor het kind zelf. Het kind vertoont gedragingen en emoties waar ze vaak zelf weinig controle over hebben. Binnen de therapie gaan we hiermee aan de slag op basis van spel, tekeningen en gedrags – cognitieve therapie. Spel- en beeldtherapie is een methodiek die kan gebruikt worden bij kinderen tussen 3 en 12 jaar. Binnen deze therapievorm gaan we: experimenteren met sociale vaardigheden, experimenteren met gedragingen en emoties gaan uiten binnen een veilige en vertrouwde omgeving op tempo en op maat van ieder uniek kind.