Steffie Delamillieure

Mijn naam is Steffie Delamillieure. Na mijn studies orthopedagogie begeleidde ik met heel veel warmte en zorg kinderen met een autismespectrumstoornis. Het individueel begeleiden van kinderen die een blokkade bij zichzelf of in hun omgeving ervaren en het ondersteunen van de ouders was mijn grootste troef binnen de voorziening. Daarom ben ik me hier verder in gaan bijscholen en blijf ik me hier ook verder in verdiepen.

In elk begeleidingsproces zet ik het versterken van mogelijkheden en kwaliteiten centraal om zich te ontpoppen tot een kind/jongere met zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Verder vind ik het ontzettend boeiend om samen op zoek te gaan naar wat er achter het gedrag zit, via spel, tekeningen, oefeningen, … En via een zachte, echte en milde houding tegemoet te komen aan de noden en behoeftes van het kind.

Naast het afgestemd begeleiden vind ik het ook erg waardevol om kinderen en jongeren tot rust en ontspanning te laten komen in onze soms wel jachtige maatschappij. Via relaxatie, yoga, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen tot connectie komen met het eigen lichaam, ontprikkelen en even uit het hoofd komen. Ook dit staat centraal in mijn begeleidingen. Zeker bij kinderen/jongeren met een zekere prikkelgevoeligheid, bepaalde angsten of een moeilijke emotieregulatie.